Priser

Prisen for vand er variabel og fastsættes fra år til år. Vandprisen består af flere elementer. Herunder kan du både se en samlet pris og de delelementer, vandprisen består af.

Prisen pr. m3 (1.000 liter) for 2019
Vandforsyning Kr. inkl. moms
Vandforbrug 13,75
Vandafgift til staten 7,73
Bidrag drikkevandsbeskyttelse 0,24
Ialt 21,72

Ud over prisen pr. kubikmeter skal du betale et fast bidrag. Alle priser kan ses i det gældende takstblad, som du kan downloade herunder.

Tilslutningsbidrag for nye forbrugere og ved boligændringer

Priser Kr. inkl. moms
Hovedanlægsbidrag   3.703,75
Forsyningsledningsbidrag 12.632,50
Stikledningsbidrag 16.841,25
Download hele takstbladet her:

Takstblad 2019 PDF