Priser

Prisen for vand er variabel og fastsættes fra år til år. Vandprisen består af flere elementer. Herunder kan du både se en samlet pris og de delelementer, vandprisen består af.

Prisen pr. m3 (1.000 liter) for 2020
Vandforsyning Kr. inkl. moms
Vandforbrug 15,00
Vandafgift til staten 7,73
Bidrag drikkevandsbeskyttelse 0,24
Ialt 22,97

Ud over prisen pr. kubikmeter skal du betale et fast bidrag. Alle priser kan ses i det gældende takstblad, som du kan downloade herunder.

Tilslutningsbidrag for nye forbrugere og ved boligændringer

Priser Kr. inkl. moms
Hovedanlægsbidrag   3.703,75
Forsyningsledningsbidrag 12.960,00
Stikledningsbidrag 17.277,50
Download hele takstbladet:

Takstblad 2020