Kontrol af måler

Det er nemt selv at undersøge om der er utætheder.

Luk alle haner og undlad at bruge vandforbrugende apparater så som vaskemaskine, opvaskemaskine og vent til toiletcisternen er fyldt.

Kontroller derefter vandmåleren.

Bevæger den lille stjerne midt i måleren sig stadig, så er det en god idé at få efterset og repareret installationerne af en fagmand.

Er der tale om brud på en skjult installation, kan kun private forbrugere få refunderet en del af vandforbruget, men det kræver kontakt til vandværket via en VVS-installatør.