Spørgsmål og svar

Vi har lavet en oversigt over typiske spørgsmål, som vi løbende får stillet.

Vandet fra Helsinge Vandværk har en hårdhedsværdi på 17,4 °dH, hvilket er udtryk for hårdt vand.

Læs mere

I Danmark bruger hver person i gennemsnit 40 m3 vand om året. Dette svarer til ca. 107 liter vand om dagen.

Det er meget individuelt hvor meget vand en hustand bruger. Du bør derfor selv tænke over hvor tit du vasker, bader, vander have mv.

Hvis vandet i den kolde hane er varmt, hænger det ofte sammen med, at varmtvands- og koldtvandsrørerne ligger for tæt på hinanden. Det varme vand i varmtvandsrørene afgiver varme til det kolde vand.

For at få det gode kolde vand kan du isolere rørene.

Hvis dit kolde vand er uklart, misfarvet eller rødbrunt, kan det skyldes reparationsarbejder i forsyningsledningen i gaden eller inde i ejendommen. Det er tale om et forbigående fænomen, der skyldes, at aflejret kalk og jern rives med fra ledningssystemet.

Lad vandet løbe til der er klart igen.

Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig.

I kobberinstallationer kan kobberet opløses i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske og lign. Indholdet af kobber er størst, når installationerne ikke har været i brug. Skyl derfor altid vandhanen igennem ved at lade vandet løbe. Så er vandet også koldt, når du drikker det.

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med “hvidt” vand, og du vil se, at luften hurtigt bruser af, og at vandet igen bliver klart.

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der forekommer, hvis der indesluttes luft ved reparationsarbejde på ledningsnettet eller i din ejendom. Luft er ikke sundhedsskadeligt.

Lugter det varme vand:

Lugten af “rådne æg” (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten skyldes manglende vedligeholdes af dit varmtvandsanlæg, eller fordi dit anlæg er overdimensioneret.

Lugter det kolde vand:

Hvis det kolde vand har en afvigende lugt, bør du åbne for hanen og lade det løbe i op til 10 minutter, da det kan skyldes stillestående vand i jeres private installationer. Er lugten ikke forsvundet efter grundig gennemskylning, så kontakt os.

Vi anbefaler altid at du lade vandet løbe inden du drikker det, hvis ejendommen har stået tomt længe, f.eks. efter en ferie.

Er dit vasketøj blevet misfarvet på grund af jern eller rust i vandet, kan du gøre følgende:

1.  Læg tøjet i 5 ltr. vand tilsat 50 gr. citronsyre. Brug en plastbalje – ikke badekar eller håndvask, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så varmt vand, som tøjet kan tåle.

2.  Lad tøjet ligge fra ½ time til et døgn – afhængig af, hvor kraftig misfarvning, der er tale om.

3.  Vrid tøjet og vask det igen i en varm sodaopløsning med 3 dl. soda til 10 ltr. vand.

4.  Vask tøjet i vaskemaskinen som normalt.

Akut opstået:

Der kan være sket et brud på en ledning i byen. Vi vil hurtigst muligt lægge information på vores hjemmeside under driftsforstyrrelser.

Har du ikke vand i husstanden kan det skyldes, at Helsinge Vandværk udfører ledningsarbejde i dit lokalområde. Hvis du bor i en etageejendom, kan det være en VVS-installatør, der arbejder på ejendommens installationer.

Ved planlagte lukninger for vandet vil de berørte ejendomme altid få besked, før vi lukker for vandet, enten direkte med brev eller sms eller ved opslag i din ejendom.

Undersøg om der står noget på hjemmesiden omkring driftsforstyrrelser, inden du ringet til os.

Undersøg først om stophaner omkring måleren er helt åbne. Kontroller vandfiltre på vandhaner for tilkalkning. Lavt vandtryk kan også skyldes, at der har været lukket for vandet.

Hvis der generelt er lavt vandtryk, så tilkald en VVS-installatør, der kan undersøge installationen med trykmanometer.

Hvis der er større trykfald i stikledningen end normalt, kan VVS-installatøren anmode om udskiftning af stikledningen.

Hvis det kun er nogle af vandhanerne, der kommer lidt vand ud af, skal fejlen findes i ejendommens installationer. Tjek om der er en tilstopning af filtret på din vandhane (perlatoren) eller i dit brusehoved.

Kontakt en VVS-installatør, hvis du ikke kan finde årsagen.

Er der susen i dine vandrør, er det et tegn på at der bruges vand et sted, hvor vandtrykket falder markant. Konstant susen kan være et tegn på, at der er brud på en forsyningsledning i jorden.

Ved konstant susen kan du kontakte Helsinge Vandværk.

Mindst en gang om måneden bør vandmåleren aflæses. Opdager du utætheder eller andre fejl ved din vandmåler, skal du kontakte Helsinge Vandværk.

Har du mistanke om, at din vandmåler er i uorden, er du også velkommen til at kontakte os og få den afprøvet. Du skal dog være opmærksom på, at du vil blive afkrævet et prøvningsgebyr, hvis det viser sig, at måleren er i orden.

Vi udtager målere til kontrol efter et kontrolprogram. Hvis kontrollen, viser at målerne er i orden, får den lov at sidde yderligere år. Hvis de ikke er i orden, vil hele partiet som er udtaget til kontrol, blive skiftet. Har du spørgsmål vedrørende din vandmåler, er du altid velkommen til at kontakte os.

Pas på dine vandrør, når vinteren sætter ind. Mange oplever, at vandrørene fryser.

Vær opmærksom på, at selvom du skal spare på varmen, er det alligevel en god ide, hvis du sørger for at dit hus er frostfrit, selvom du ikke bruger det – specielt, hvis du ikke har lukket for vandet og tappet vandet ud af rørene.

Har du uopvarmede bygninger med vand eller vandrør i kælderen, skunken eller loftrummet, så sørg for at temperaturen minimum er +50C.

Har du allerede været så uheldig, at dine vandrør er frosne, så tjek om der er vand på det første tappested efter din måler. Har du vand i huset, skal du ikke kontakte Helsinge Vandværk, men kontakte din VVS-installatør, som kan hjælpe dig med at få tøet dine vandrør.