Sikring mod tilbagestrømning

På baggrund af forureningssagen fra Køge, hvor et stort antal forbrugere fik tilbageført renset spildevand fra Køge Renseanlæg, vil Helsinge Vandværk hermed komme med nogle oplysninger og en opfordring til vore forbrugere for at imødegå en lignende situation.

Det er vigtigt at sikre, at vand fra en vandinstallationen ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening. Dette er særligt relevant for private forbrugere og virksomheder i brancher, hvor der anvendes teknisk vand eller hvor der tilsættes mere eller mindre giftige stoffer til vandet. Eksempelvis kan nævnes renseanlæg, større kloakpumpe-stationer, kemiske virksomheder, landbrug med foderanlæg til husdyr, medicinalvirksomheder, tankstationer med bilvask, svømmehaller, sprinkleranlæg m.m.

Ejeren har ansvaret

Der er i Danmark lovgivning og regler for drikkevandsinstallationer, der skal sikre, at vand, der er tappet, ikke kan strømme tilbage til installationen. Foranstaltningerne til at sikre mod tilbagestrømning afpasses efter det tappede vands farlighed.

Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for, at sikringen er monteret, og at reglerne er overholdt. Sikring mod tilbageløb skal ske med en kontraventil eller/og vakuumventil eller luftgab afhængig af forureningsgraden. Det skal være en autoriseret VVS-installatør, der monterer sikringen.

Er du som forbruger hos Helsinge Vandværk usikker på, om din vandinstallation er udført korrekt, anbefaler vi, at du kontakter en VVS-installatør for at få tjekket installationen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os