Om os

Helsinge Vandværk S.m.b.a. er en privat vandforsyning, som er ejet af godt 3.000 andelshavere, hustande og erhverv. Antallet af tilsluttede forbrugere/installationer er ca. 4.600.

Vandet fra Helsinge Vandværk hentes fra 7 op til 162 meter dybe boringer.

Vandtårnet, som er 28 ½ meter højt, kan rumme 400 m3 vand, og rentvandstankene 2000 m3, hvilket svarer til ca. 1,5 dages normalforbrug i forsyningsområdet.

Der indvindes ca. 464.000 m3 pr. år.

Efter indpumpning til vandværket, iltes vandet og filtreres derefter 2 gange i sandfiltre.

Der tilsættes ingen fremmede stoffer til vandet ved behandlingen.

Helsinge Vandværk forsyner Helsinge by og nærmeste omegn gennem ca. 220 kilometer hovedledninger samt et større antal stikledninger.

Der er etableret ringforbindelser, som gør det muligt at forsyne og modtage vand fra andre vandværker i kommunen, hvis det af en eller anden årsag ikke er muligt at forsyne sine forbrugere fra eget vandværk.

Drift og administration

Den daglige drift af vandværket samt nødvendige anlægs-arbejder i forbindelse med nytilslutninger og reparationer foretages af en driftsleder og to driftsassistenter.

Helsinge Vandværk og Helsinge Fjernvarme har i en årrække haft kontorsamarbejde således, at den daglige administration med korrespondance, ind- og udbetalinger, regnskabsførelse m.m. foregår på Helsinge Fjernvarmes kontor. En ordning begge værker drager nytte af.

Besøg på vandværket

Ved Åbent-hus arrangementer m.m. og som led i gymnasiets og folkeskolens undervisning får vandværket mange besøg. Gennem orientering og rundvisning får interesserede borgere og elever forståelse for, hvordan drikkevandet bliver behandlet fra oppumpning, iltning og efterbehandling til forbrug.