Vandets hårdhedsgrad

Vands totale hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand, mens et lille indhold giver blødt vand.

Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader, °dH, og vandet kan måles efter følgende skala:

Hårdhed i °dH          Karakteristik
0-4                              Meget blødt
4-8                              Blødt
8-12                            Middelhårdt
12-18                          Temmelig hårdt
18-30                          Hårdt
Over 30                      Meget hårdt

Vandet fra Helsinge Vandværk har en hårdhedsværdi på 17,4 °dH, hvilket er udtryk for hårdt vand.

Tøjvask

Det er vigtigt at kende vandets hårdhed, når man vasker tøj. Hårdheden er afgørende for hvor meget vaskemiddel, du skal bruge.

For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulver-pakken.

Opvask

Ved brug af opvaskemaskine bør saltdoseringen indstilles efter vandets hårdhedsgrad.