Kontrol af vandmåler

Det er nemt selv at undersøge om der er utætheder.

Luk alle haner og undlad at bruge vandforbrugende apparater så som vaskemaskine, opvaskemaskine og vent til toiletcisternen er fyldt.

Kontroller derefter vandmåleren.

Bevæger den lille stjerne midt i måleren sig stadig, så er det en god idé at få efterset og repareret installationerne af en fagmand.

Er der tale om brud på en skjult installation, kan kun private forbrugere få refunderet en del af vandforbruget, men det kræver kontakt til vandværket, og dokumentation for brud på skjult vandinstallation fra en autoriseret VVS-installatør.

Har du haft vandspild kan du hente ansøgningsskema om refusion her:

Ansøgningsskema vandspild

Vil du også søge om refusion af vandafledning skal du kontakte Gribvand Spildevand.