Kontrol af vandmåler

Det er nemt selv at undersøge om der er utætheder.

Luk alle haner og undlad at bruge vandforbrugende apparater så som vaskemaskine, opvaskemaskine og vent til toiletcisternen er fyldt.

Kontroller derefter vandmåleren.

Bevæger den lille stjerne midt i måleren sig stadig, så er det en god idé at få efterset og repareret installationerne af en fagmand. Ved utæthed bør du også kontakte dit forsikringsselskab.

Er der tale om brud på en skjult installation, kan kun private forbrugere få refunderet en del af vandforbruget, men det kræver kontakt til vandværket, og dokumentation for brud på skjult vandinstallation fra en autoriseret VVS-installatør.

Der er en selvrisiko på 300 m³ pr. boligenhed. Det er således kun det forbrug, der ligger ud over dit normalforbrug + 300 m³, der kan søges refusion til.

Er der konstateret brud, skal skaden begrænses hurtigst muligt. Forsømmer man dette, vil det ikke være muligt at søge refusion.

Har du haft vandspild kan du hente ansøgningsskema om refusion her:

Ansøgningsskema vandspild

Hvis du har spørgsmål til skemaet, er du velkommen til at kontakte os. Dokumentation for vandforbrug de sidste 3-4 år behøver du ikke medsende, da vi har dem i systemet. Dokumentationen fra VVS er vigtig, og vi skal bruge kopi af regning og en erklæring fra VVS om, at bruddet er sket på en skjult installation.

Vil du også søge om refusion af vandafledning skal du kontakte Gribvand Spildevand.

På Bolius hjemmeside kan du finde en fin artikel om utætheder. Se link til artiklen her:

https://www.bolius.dk/tjek-dine-vand-og-varmeroer-for-utaetheder-17351