Priser

Prisen for vand er variabel og fastsættes fra år til år. Vandprisen består af flere elementer. Herunder kan du både se en samlet pris og de delelementer, vandprisen består af.

Prisen pr. m3 (1.000 liter) for 2024
Vandforsyning Kr. inkl. moms
Vandforbrug 11,25
Vandafgift til staten 7,96
Ialt 19,21

Ud over prisen pr. kubikmeter skal du betale et fast bidrag og målerleje. Alle priser kan ses i det gældende takstblad, som du kan downloade herunder.

Tilslutningsbidrag for nye forbrugere og ved boligændringer

Priser Kr. inkl. moms
Hovedanlægsbidrag 3.941,52
Forsyningsledningsbidrag 13.883,82
Stikledningsbidrag 18.509,10
Download hele takstbladet:

Takstblad 2024

Takstblad 2023

Takstblad 2022