Skal du sende en regning til vandværket skal den sendes elektronisk til følgende GLN/EAN nummer 5790002658686.

I forbindelse med effektivisering af vores forretningsgange, har vi valgt at anvende NemHandel til behandling af vores leverandørfakturaer. NemHandel er Danmarks nye standard for elektronisk fakturering. Ved at anvende NemHandel, bliver det let for virksomhederne selv at sende og modtage elektroniske fakturaer.
Fakturaerne skal udformes i et format, der hedder OIOUBL, som er en opdatering af det gamle format OIOXML for elektronisk regning. I dag modtager det offentlige system kun leverandør-fakturaer i elektronisk format. Det format, som vi ønsker at modtage vores fakturaer i, er det samme format.