Generalforsamling

Helsinge Vandværk afholder generalforsamling 1 gang årligt i marts/april måned

Afholdelse af generalforsamling annonceres i Ugeposten Gribskov, her på hjemmesiden samt ved skriftligt meddelelse til vandværkets forbrugere mindst 14 dage før med dato, tidspunkt og sted.

Årsberetning, regnskab, budget og dagsorden offentliggøres samtidig.

Generalforsamling blev afholdt onsdag den 24. april 2024 i Helsinge Hallen, Nøllers Lounge. Læs referatet her:

Referat generalforsamling 2024

Indkaldelse generalforsamling 2024

Vedrørende stemmeret punkt 12 i vedtægterne:

12.2
På generalforsamlingen tilkommer der hvert medlem én stemme for hver
ejendom, der ejes af den pågældende og som begrunder medlemskabet,
hvorved bemærkes at der kun kan afgives én stemme pr. ejendom. Intet
medlem kan dog afgive stemme for mere end maksimalt 5 ejendomme, uanset
hvor mange den pågældende ejer.
12.3
Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen.
For juridiske personer udøves stemmeretten af dens ansvarlige leder.

12.4
Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser
til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen,
men har dog ret til at overvære denne.