Vandindvinding

I henhold til vandforsyningslovens §18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse.

Helsinge Vandværks nuværende indvindings- og behandlingsanlæg er godkendt d. 22. april 2015 af Teknisk Udvalg, Gribskov Kommune, i henhold til Vandforsyningslovens § 21.

Tilladelsen udløber 1. april 2045 og erstatter tidligere meddelte indvindingstilladelser.

Vandindvinding Helsinge Vandværk