Ansøgning om vandstik eller ændringer i vandinstallationer

Når du skal ansøge om vandstikledning og vandinstallationsarbejde, kan du med fordel downloade vores redigerbare normalblanket, Dafolo 1357 (PDF). Start med at gemme skabelonen på din computer og åben det gemte dokument. Så kan du redigere i det.

Blanketten består af 3 sæt. Det er kun sæt nr. 2 som skal indsendes til vandværket , underskrevet af skødehaver og autoriseret VVS-installatør. Herefter giver Helsinge Vandværk installationstilladelse efter gældende norm for vandinstallationer ved underskrift, og returnerer sæt 2 til VVS-installatøren. Når installationen er færdig skal VVS færdigmelde på sæt nr. 2 og sende det til vandværket.

Det er vigtigt at vi modtager en færdigmelding fra VVS-installatøren, så Helsinge Vandværk kan sikre sig at installationerne er udført lovligt og korrekt.

Forretningsgang for ansøgning og regler gældende for Helsinge Vandværk finder du som bilag på sidste side.

Skabelon vandbegæring