Ansøgning om vandstik

Når du skal ansøge om vandstikledning og vandinstallationsarbejde, kan du med fordel downloade vores redigerbare normalblanket, Dafolo 1357 (PDF), som kan udfyldes direkte på skærmen og derefter gemmes lokalt på din computer.

Blanketten udfyldes og indsendes i 3 eksemplarer, underskrevet af skødehaver og autoriseret VVS-installatør.

Forretningsgang for ansøgning og regler gældende for Helsinge Vandværk finder du som bilag på sidste side.

Skabelon vandbegæring