Ansøgning om vandstik eller ændringer i vandinstallationer

Når du skal ansøge om vandstikledning og vandinstallationsarbejde, kan du med fordel downloade vores redigerbare normalblanket, Dafolo 1357 (PDF). Start med at gemme skabelonen på din computer og åben det gemte dokument. Så kan du redigere i det.

Blanketten består af 7 sider.  Vi skal kun bruge side 1 og side 4 (ved udskrift kan du med fordel vælge kun at få de sider udskrevet. Dette gøres ved at vælge sider 1,4). Blanketten skal indsendes til vandværket , underskrevet af skødehaver og autoriseret VVS-installatør. Herefter giver Helsinge Vandværk installationstilladelse efter gældende norm for vandinstallationer ved underskrift, og returnerer blanketten til VVS-installatøren. Når installationen er færdig skal VVS færdigmelde på blanketten og sende det til vandværket.

Det er vigtigt at vi modtager en færdigmelding fra VVS-installatøren, så Helsinge Vandværk kan sikre sig at installationerne er udført lovligt og korrekt.

Skabelon vandbegæring (her kan du indtaste oplysninger digitalt, dokument 7 sider)

Skabelon manuel ( til manuel udfyldelse, kun side 1 og 4)