dr.dk har man i den senest tid kunne læse om vandværker der har fået dispensation for pesticider i drikkevandet. På Helsinge Vandværk er der ikke fundet pesticidrester i drikkevandet.

Du kan finde vores seneste analyse her:

15052020_Vandanalyse