Se vandanalyse fra 3. maj 2021 vandanalyse Rådhusvej

Helsinge Vandværk har et lidt forhøjet indhold af NVOC. NVOC og farve i reduceret vand skyldes ofte et indhold af humus, som er et organisk stof, der stammer fra nedbrydningen af plantedele ofte af fossil art. Det har ingen betydning for drikkevandskvaliteten.