Udskiftning af gamle målertyper til ny elektronisk måler med automatisk aflæsning er sat i bero, da vi først kan få de nye målere i foråret 2022.

Så snart vi har de nye målere vil vi genoptage udskiftningen. Du vil modtage et brev fra os med et tidspunkt for udskiftning.