I december 2021 blev det besluttet at nedsætte afregningsprisen fra 12,00 kr. til 9,00 kr. eksklusiv moms pr. m³ for 2021 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021. 

Det betyder, at dem der er flyttet i løbet af året, har betalt 12 kr. pr. m³. Hvis du er flyttet i løbet af året, kan du henvende dig til Helsinge Vandværks administration, så vi kan genberegne din flytteopgørelse og udbetale differencen.