I perioder kan der lugte af svovlbrinte omkring vandværket. Svovlbrinte findes naturligt i vandet og fjernes ved kraftig iltning af vandet. Dette kan i perioder give lugtgener omkring vandværket.