I den seneste tid har der været en stor og livlig debat omkring de svært nedbrydelige og miljøfarlige stoffer PFAS og PFOS.

PFAS er en fælles betegnelse for en stor gruppe af såkaldte per- og polyfluorforbindelser, mens PFOS er et specifikt kemisk produkt.

Fælles for PFAS og PFOS er, at det er  meget miljøfarlige stoffer, der er svært nedbrydelige og derfor ikke må forefindes i vores drikkevand. Eksperter på området benævner PFAS og PFOS som nogen af de mest skadelige stoffer, der findes.

Helsinge Vandværk har et omfattende analyseprogram, hvor vores boringer løbende testes for alle kendte forurenende stoffer og pesticider og selvfølgelig PFAS og PFOS. Analyserne for PFAS og PFOS har givet værdier langt under de fastsatte grænseværdier.

Vi håber og krydser fingre for, at vores drikkevand forbliver rent.