Generalforsamling d. 30 april 2019 kl. 19.00 i Helsinge Hallerne

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge.

Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til 13.00 fra tirsdag den 16. april 2019.

Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne.