Borgmester Bent Hansen og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø er bekymret for, om lovgivningen omkring jordudlæg i vandindvindingsområder er tilstrækkelig og tidssvarende i forhold til at beskytte grundvandet.

Politikerne peger blandt andet på det uhensigtsmæssige i, at mens vandværkerne oplever stigende krav om analyser og sikring af kvaliteten af drikkevandet, er der ikke samme strenge krav til undersøgelsen af det jord, der udlægges i de områder, hvor drikkevandet indvindes.

De har derfor sendt et åbent brev til miljøminister Magnus Heunicke med et ønske om, at ministeren ser nærmere på lovgivningen.

Du finder link til brevet her: Åbent brev til ministeren